Knurów [1652m2]

realizacja Knurów

Market szkieletowy – natrysk piany otwartokomórkowej o grubości 14cm + piana zamkniętokomórkowa 3cm