Libiąż – niecki basenu [205 m2]

Piana zamkniętokomórkowa – grubość 5cm (przed i po)