Sosnowiec – spółdzielnia [650m2]

Renowacja starej pianki: piana zamkniętokomórkowa o grubości 3cm + powłoka ochronna Flexopol PRO