ZALETY IZOLACJI PIANĄ

 • najlepszy z dostępnych na rynku materiał izolacyjny o niskim współczynniku przewodzenia ciepła skuteczniejszy niż klasyczne materiały izolacyjne,
 • pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania budynku poprzez eliminację strat ciepła przez poddasze,
 • termo i hydroizolacja w jednym materiale zamkniętokomórkowym,
 • termo i akustoizolacja w jednym materiale otwartokomórkowym,
 • brak spoin i połączeń technologicznych,
 • nie wymaga specjalnego mocowania, docinania, transportu wielkogabarytowego,
 • samogasnąca, nierozprzestrzeniająca ognia (NRO), niekapiąca,
 • pozwala zaoszczędzić do 50% kosztów ogrzewania i chłodzenia,
 • współczynnik zbliżony do drewna (nie doprowadzi do gnicia elementów drewnianych), ewentualna wilgoć migrująca przez izolację do góry, nie pogarsza parametrów piany (w przeciwieństwie do wełny, która traci swoje właściwości),
 • łatwość izolacji skomplikowanych miejsc w tym murłat,

OCIEPLENIE PODDASZA

Dlaczego warto wybrać pianę otwartokomórkową do izolacji poddasza? Powodów jest kilka: porównywalna cena w odniesieniu do klasycznych materiałów izolacyjnych, mniejsze obciążenie więźby dachowej (1,8 kg/m2 przy 20cm), doskonałe wypełnienie niewielkich i trudnodostępnych przestrzeni, izolacja akustyczna, łatwość ewentualnej obróbki mechanicznej. Brak mostków termicznych, występujących w klasycznych formach izolacji (zdjęcie poniżej). Standardowo natrysk jest prowadzony od murłaty do szczytu, łącznie z izolacją krokwi, w celu eliminacji mostków termicznych. Piana posiada doskonałe parametry izolacyjne.

W przypadku gdy przegroda nie pozwala na zastosowanie większej grubości izolacji charakterystycznej dla piany otwartokomórkowej, stosujemy pianę zamkniętokomórkową (np. kamienice z początku XX w.), lub hybrydę zamknięta komórka + otwarta komórka. Każde z rozwiązań gwarantuje skuteczną izolację. Stosowane przez nas produkty są dopuszczone do obrotu materiałami budowlanymi w UE, i posiadają deklarację CE. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem, udzielamy najdłuższej gwarancji na rynku, oraz wystawiamy zaświadczenie zgodną z EN-14315-2. Materiały, które stosujemy są obojętne fizjologicznie, odporne na grzyby i pleśń, i co najważniejsze posiadają klasę palności: BS1D0 – samogasnące, nierozprzestrzeniające ognia (NRO), nie wytrącające kapiących kropli podczas spalania.

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do prac należy określić grubość izolacji oraz materiał jaki ma być stosowany. Wpływ na to mają: rodzaj zewnętrznego poszycia dachowego (dachówka, blacha, papa, inne), rodzaj wewnętrznego poszycia dachowego (deskowanie, membrana, inne), sposób wentylacji (grawitacyjna, mechaniczna), sposób ogrzewania (ze względów ekonomicznych). Mając do dyspozycji projekt ze wskazanym współczynnikiem przewodzenia ciepła lub analizę cieplno-wilgotnościową, oraz wymienione wyżej informacje, jesteśmy w stanie dobrać minimalną, oraz optymalną grubość izolacji. Na tym etapie należy określić sposób wykończenia przegrody od strony wewnętrznej (np. GK).

BEZPOŚREDNIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA POD NATRYSK PIANKI PUR

 • osuszenie budynku (wylewki, tynki),
 • poprowadzenie odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnych,
 • ewentualny montaż instalacji elektrycznej,
 • odcięcie przestrzeni do pianowania (np. przez osadzenie stryropianu na murłatach, wymagane tylko jeśli nie ma izolacji elewacji od zewnątrz),
 • montaż uchwytów pod zabudowę,
 • wstępny montaż płyt GK wokół okien połaciowych,
 • w nielicznych przypadkach zwiększenie odstępu pomiędzy krokwią, a ścianą działową.